Vilket är ditt symptom?


Här på Falu Ryggklinik jobbar jag dagligen med att förebygga och behandla många olika slags symptom.
Här kan du se några av de vanligaste problem som mina kunder vill ha hjälp med.
Känner du igen dig?

Klicka nedan för att läsa mer

Huvudvärk

Ett vanligt, oftast ofarligt, problem som kan ha olika bakomliggande orsaker. Besvären varierar över en glidande skala från lätt molande till kraftig värk med känslighet för både ljud och ljus.
Jag möter dagligen kunder med huvudvärk. Ofta kan jag hjälpa dem att bli av med sina problem och ge tips om hur de förebygger framtida problem.
Vid en plötslig och svår huvudvärk som du inte känner igen ska du vända dig till din vårdcentral.

Spänningshuvudvärk

Den vanligaste typen av huvudvärk. Beror vanligen på stelhet i nacke och käkar och upplevs som ett molande och tryckande band runt huvudet i bakhuvudet eller mitt uppe på hjässan.

Yrsel

Är kroppens reaktion på en störning i balanssystemet. Oftast är yrseln helt ofarlig men kan upplevas som obehaglig. Orsakerna kan vara många. Stress och spända muskler kan ge upphov till yrsel, liksom för lite sömn eller oro.

Nacksmärta

De flesta människor kommer någon gång i livet att uppleva värk från nacken. Smärtan kan vara allt från en lätt molande värk och stelhet till en kraftigt huggande smärta och svårighet att röra på huvudet.

Nackspärr

En kraftigt huggande smärta som begränsar din rörlighet i nacken. Smärtan kan stråla ut från nacken ner i ryggen eller upp i huvudet. De bakomliggande orsakerna är vanligen felaktig och ensidig belastning som resulterar i muskelkramper och låsningar mellan kotorna.

Ont mellan skulderbladen

Smärta mellan skulderbladen är en vanlig åkomma som många gånger kan härledas till ett stillasittande arbete och en dålig arbetsergonomi. Smärtan eller stelheten kommer ofta under dagen och kan även leda till nacksmärta och huvudvärk.

Inandningssmärta

Smärtar det när du tar djupa andetag är det ganska troligt att du har låsningar i bröstryggen och i revbenslederna. Smärtan kan variera i intensitet från lätt till kraftig. Inandningssmärtan kan vara väldigt obehaglig, men behandling har oftast goda resultat.

Stelhet

Stelhet mellan skulderbladen kan bero på muskelknutar i bröstryggens muskulatur. Ofta kan besvären kopplas till dålig kroppshållning. Instabilitet i skuldran kan leda till ökad stelhet i bröstryggen och i musklerna mellan skulderbladen.

Ont i axel

Axeln är den mest rörliga leden i kroppen. Det ställer stora krav på stabilitet och styrka. Många upplever smärta och obehag i axeln/axlarna vid arbete och idrott. Axelproblem är vanligt förekommande inom idrotter som simning, volleyboll och racketsporter.
Smärtan kan upplevas som strålande, som domningar eller stickningar och kan ha sin orsak från ex seninfästning, muskel eller led i axel eller nacke.
Inklämningssmärta är en smärta som kan uppkomma då vi lyfter armen ovanför axelhöjd. Smärtan kan orsakas av förslitning, instabilitet eller inflammation.

Ont i armbåge

Smärta i och kring armbågen är en vanlig åkomma – framförallt allt bland de som arbetar mycket framför datorn. Många går tyvärr alltför länge innan de får hjälp med sitt armbågsproblem. Både inom arbetslivet och idrotten är överbelastningsskador av armbågen en vanlig och besvärade åkomma.

Tennisarmbåge

Är en smärta på ovansidan av underarmen/armbågen. Smärtan kommer ofta vid användning av armen och handen; även vid mycket små belastningar, som att lyfta ut mjölkpaketet ur kylen. Känslan kan beskrivas som en kraftlöshet och en skarp smärta, följd av en molande värk.

Golfarmbåge

Är en smärta på insidan av armbågen. Åkomman är ovanligare än tennisarmbåge och ger liknande smärtupplevelse. Smärtan kommer ofta i samband med användning av muskulaturen och kan upplevas som kraftlöshet och svårigheter att greppa.

Värk eller domningar i handen

Stelhet, domningar och ömhet i handen och handleden är vanligt förekommande. Orsaken är ofta överanvändning av handleden på grund av enformigt statiskt arbete.

Ländryggsvärk

Spända muskler i ryggen leder till stelhet och i vissa fall värk. Stelheten har ofta en bakomliggande orsak, som låsningar i kotorna eller felaktig muskelanvändning. En ergonomiskt anpassad arbetsplats minskar risken för stelhet i ländryggen och på sikt även ryggskott.

Ryggskott

En huggande smärta i ländryggen med en ordentlig rörelsebegränsning, det är vad vi brukar kalla ett ryggskott. Smärtan kan vara mycket kraftig och beror på en kombination av låsningar i kotorna samt muskelkramper.

Diskbråck

När disken mellan två kotor går sönder och läcker ut mot ryggradens nervbanor talar vi om ett diskbråck. Det ger olika symptom beroende på ryggen skadan har skett.
Diskbråck läker oftast av sig själv. Jag hjälper till med att minska spänningarna runt diskbråcket samt ger tips om träning som bevarar bålstyrkan och minskar belastningen på ryggen.

Knäsmärta

Smärtor i knäna är vanliga och beror ofta på överbelastning eller av ett slag, en smäll eller liknade mot knät. Jag genomför alltid en noggrann knäundersökning för att säkerställa att du inte har en skada som behöver behandlas inom sjukvården.

Löparknä

Är en irriterande smärta på utsidan av knäet i höjd med knäleden. Den uppkommer genom att en senplattan på utsidan av knät skaver mot en slemsäck. Smärtan beskrivs ofta som ett knivhugg in i knäet. Orsakerna till löparknä kan vara flera, bland annat svaga muskler i höften eller stelhet och problem i ryggen.
Löparknä drabbar inte bara löpare utan även cyklister och skidåkare.

Smärta i knävecket

En åkomma som vanligen uppkommer vid överansträngning, främst vid längre löpning. Är knävecket svullet kan det vara Bakers cysta som är påverkad.

Ledbandsproblem

Runt knäet sitter många ledband som ska öka stabiliteten i leden. Skador på ledband eller uttänjda ledband i knäet är vanligt bland idrottare. Jag behandlar smärtan, undersöker skadans bakomliggande orsaker och hjälper dig korrigera dessa.

Hopparknä

Hopparknä är en skada på knäskålssenan och smärtan sitter på nedansidan av knäskålen. Smärtan beror ofta på en överbelastning. Hopparknä är en vanlig diagnos bland idrotter som involverar hopp, löpning, vändningar eller tvära stopp.

Höftsmärta

Smärta i och runt höften är ett vanligt problem som kan visa sig på flera olika sätt. Allt från stelhet efter ett löppass till kraftig värk som gör det svårt att gå. Värken kan komma vid rörelse och försvinna helt vid vila eller vara ständigt molande.
Vid alla höftbehandlingar gör jag tester för att utesluta att det är en sjukdom i höftleden som är den bakomliggande orsaken.

Smärta på utsidan av höften

Löpare och andra konditionsidrottare får inte sällan smärta på utsidan av höften. Smärtan kan kännas ömsom vass, ömsom molande och sitter under höftkammen. Problemet uppstår vanligen i samband med aktivitet.
Smärta i höften kan också bero på problem i ryggens kotor. Därför undersöker jag också ryggen på kunder med höftsmärta.

Ischias

Ischias är en av kroppens största nerver. Den löper från nedre delen av ländryggen och korsbenet ner till foten. Ischiasnerven kan utsättas för tryck från muskler i bland annat sätet, vilket leder till en strålande smärta i baksidan av låret. Nerven kan även utsättas för tryck från ett diskbråck med strålning ut i benet och foten.

Snapping hip

Namnet på denna åkomma kommer av det karaktäristiska ljud som uppstår när senan på utsidan av benet hoppar över en benknöl högt uppe på lårbenet. Snapping hip, eller på svenska ”knäppande höft”, är som ett löparknä fast i höften. När senan hoppar skapas en irritation och en inflammation som ger smärtan och funktionsnedsättningen. Här är det viktigt att utreda de bakomliggade orsakerna, exempelvis svagheter i höftens muskulatur.

 

© 2013 Falu Ryggklinik. All rights reserved.